นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป

วันที่ 25 ส.ค.2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ปี 2559/60 เกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน 36 ราย

29 สิงหาคม 60 15:31:30