นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ

วันที่ 24 ส.ค.2560 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรเกษตรหลักสูตรแปลงพยกรณ์และการเตือนการระบาดศัตรูข้าว ตามโครงการพัฒนาศกยภาพข้าวครบวงจร 2560 ที่ ศพก.อำเภอหนองสองห้อง เกษตรกรจำนวน 20 ราย

 

29 สิงหาคม 60 15:27:36