นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเ

วันที่ 16 ส.ค.2560 นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (พายุเซินกา)

 

29 สิงหาคม 60 15:22:17