นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ

วันที่ 23 ส.ค. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น หลักสูตรการผลิตข้าวตามระบบGAP

ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 28 ราย

  

29 สิงหาคม 60 15:16:04