เกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตร

วันที่ 21 ส.ค.2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ชุมชนหนองเม็ก 1 ตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

29 สิงหาคม 60 15:09:06