นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่วป่าและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด รับมอบรถแท็คเตอร์เพื่อการเกษตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ปี 2560 จำนวน 2 คัน

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

29 มิถุนายน 60 14:59:13