เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมฯ กลุ่มที่2 ครั้งที่1

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  
จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการอบรม

 

กิจกรรมการเรียนวิชาต่างๆ

วิชาการรักษาสุขภาพ จากคุณหมอ รพ.สต.ดอนดู่

  

 

วิชาการผลิตชาใบหม่อน จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น

 

12 มีนาคม 59 17:17:09