เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงต้อนรับ นายประคอง แสนประกอบ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงต้อนรับ นายประคอง แสนประกอบ

เนื่องในโอกาส เดำรงค์ตำแหน่ง รักษาราชการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

บรรยากาสงานเลี้ยงต้อนรับ

     

 

12 มีนาคม 59 16:33:23