เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์

เนื่องในโอกาสย้ายไปรักษาราชการ เกษตรอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

  

หัวหน้าส่วนราชการ มอบของที่ระลึก

  

       

 

บรรยากาศงานเลี้ยง

  

 

12 มีนาคม 59 16:16:38