สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านเกษตรอำเภอ นายเจริญ จตุรบูรณ์

ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

   

11 ธันวาคม 58 12:30:08