ร่วมงานวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘

  

นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า

วางพวงมาลาถวายพระพร ณ พระบรมรูปสมเด็จพระปิยะมหาราช

   

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมกิจกรรม

 

 

26 พฤศจิกายน 58 11:13:31