เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมงาน Horti Asia 2018 งานฮอร์ติ เอเชีย

วันพุธที่ 22  - วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคาม 2561  นางบุษยมาศ  ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนวญกาญ เข้าร่วมงาน  Horti Asia 2018  งานฮอร์ติ เอเชีย คือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค  บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

24 กันยายน 61 07:38:14