เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 18- วันพุธที่ 20 กันยายน 2561  นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวสชำนาญการ  และนางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส. ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เกษตรอำเภอ 26 อำเภอ และ Future DOAE  ร่วมการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยกล่าวว่า การปฏิรูปภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่รัฐบาลการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเกิดขึ้น มีหลายโครงการฯ ที่ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และมุ่งเน้นไปที่เกษตรกร ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน

 

23 กันยายน 61 14:23:22