เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยนายมานิต ชุ่มนาเสียว นวสชำนาญการ  และนางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส. ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว

 

 

 

 

23 กันยายน 61 14:17:24