เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตะกูล ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ โคกโป่งแดง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 07:09:52