เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันจันทร์ที่ 23  กรกฎาคม 2561  นายประคอง  แสนประกอบ  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เเละเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 /2561 โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องภูพาน โรงเเรมขอนแก่นโฮเต๊ล จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 07:02:58