เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพฝาผนังวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ

ภาพฝาผนังวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ 

 

 

            วัดสระบัวแก้วก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2460 และจัดสร้างพระอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2475 โดยพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต จิตรกรรมที่ปรากฏทั้งภายนอกและภายใน พระอุโบสถมีอักษรโบราณจารึกกำกับทั้ง 4 ด้าน เป็นภาพเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ได้รับการปรับปรุงโดยสยามสมาคมในพระพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ. 2542 และสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงประกอบพิธียกยอดผาสารท สิม เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2544

 

26 ตุลาคม 58 19:50:06