เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง

พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง

 

 


      

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ดงเค็ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :   
longitude :   
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนชาดและบ้านละเลิง เค็ง มีพื้นที่ 1,117 ไร่ เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เห็ด และสัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหาร และสมุนไพรของชาวบ้าน ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนในการดูแลจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จนได้รับพระราชทานธง "พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต" จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2539
26 ตุลาคม 58 19:52:09