เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง  ร่วมทีมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Future DOAE  เพื่อประชุมในโครงการ “การเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร Future DOAE ” ณ  ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 

 

10 เมษายน 61 15:50:18