เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือน (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงาน และร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

 

10 เมษายน 61 15:15:20