เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

14 มีนาคม 61 09:12:51