เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมงานประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบุษยมาศ  ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับอบรมงานประชาสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

28 กุมภาพันธ์ 61 03:23:18