เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะทำงาน ชุดทีมปฏิบัติการตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ว้นที่ 12 ก.พ. 61 เวลา 13.00 น. นายชุมพิญช์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประชุมคณะทำงาน ชุดทีมปฏิบัติการตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

28 กุมภาพันธ์ 61 02:35:45