เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช

เวลา 09.00 น.นายประคอง  แสนประกอบ  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ ข้าราชการกระทรวงเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน (Chief of operation)  ระดับจังหวัด และ คณะกรรมการระดับอำเภอ (operation team) เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟัง

29 มกราคม 61 16:03:57