เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม ผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ณ.ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

วันที่ 24 ม.ค. 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุม ผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ณ.ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

29 มกราคม 61 15:46:04