เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

 


นายกำจัด  ศรเสนา

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑาทิพย์  วันติ  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดงเค็ง, ตำบลตะกั่วป่า

 

 

นายนิติพงศ์  ประภาการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังหิน , ตำบลหนองเม็ก , ตำบลโนนธาตุ

 

นางสาวธัญลักษณ์  ธีระพรกิตติกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองสองห้อง, ตำบลหันโจด

 

นายอุเทน  จันทาศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนดู่ , ตำบลสำโรง , ตำบลหนองไผ่ล้อม

 

นางสาวลัดดา  หาญโงน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคึมชาด , ตำบลดอนดั่ง

 

นางสาวศุภสุตา  พรมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสายใจ   จันทร์วงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

4 มิถุนายน 62 16:22:41


แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 18.207.134.98)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **