เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

 


นายกำจัด  ศรเสนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

นายมานิต ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนธาตุ/คึมชาด

นายนิติพงษ์  ประภาการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังหิน /ดอนดั่ง

 

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ล้อม/ดงเค็ง

 

นายอุเทน  จันทาศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนดู่/สำโรง

 


- ว่าง- 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
รับผิดชอบตำบลหนองเม็ก / ตะกั่วป่า 

 

นางสาวธัญลักษณ์  ธีระพรกิตติกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองสองห้อง/หันโจด

 

 

นางสายใจ   จันทร์วงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวศุภสุตา  พรมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
พนักงานทั่วไป

11 ตุลาคม 61 14:46:00


แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 18.205.19.203)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **