เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

 


นายกำจัด  ศรเสนา

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

 

 

 

ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดงเค็ง, ตำบลตะกั่วป่า

 

 

 

ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังหิน , ตำบลหนองเม็ก , ตำบลโนนธาตุ

 

นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองสองห้อง, ตำบลหันโจด, ตำบลสำโรง

 

 

ว่าง
รับผิดชอบตำบลดอนดู่  , ตำบลหนองไผ่ล้อม

 

นางสาวลัดดา  หาญโงน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคึมชาด , ตำบลดอนดั่ง

 

นางสาวศุภสุตา  พรมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสายใจ   จันทร์วงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

21 เมษายน 63 11:22:45


แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 34.204.168.209)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **