เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

นายมานิต  ชุ่มนาเสียว

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

นายอภิสิทธิ์  เรือนจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดงเค็ง,ตำบลตะกั่วป่า,

ตำบลโนนธาตุ

 

 

นางสาวธัญลักษณ์  พลีพูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบตำบลตำบลหนองไผ่ล้อม,

หนองสองห้อง,ตำบลหนองเม็ก

 

นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตำบลหันโจด, ตำบลสำโรง,

ตำบลวังหิน

 

 

ว่าง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวลัดดา  หาญโงน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคึมชาด, ตำบลดอนดั่ง,

ตำบลดอนดู่

 

นางสาวศุภสุตา  พรมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสายใจ   จันทร์วงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

12 พฤศจิกายน 63 15:39:21


แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 18.234.247.75)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **