เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

 


นายประคอง แสนประกอบ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

นายมานิต ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหันโจด/โนนธาตุ/คึมชาด

 

 

 

นายสุพิน สุระหิต
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหนองเม็ก/ตะกั่วป่า

 

 

 

นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองสองห้อง/วังหิน

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ล้อม/ดงเค็ง/ดอนดู่

 

 

นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
รับผิดชอบตำบลสำโรง/ดอนดั่ง

นางสาวเรณุกา จะมีพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
คนงาน

24 ตุลาคม 60 14:26:04


แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 54.234.247.118)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **