เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

 


นายประคอง แสนประกอบ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

 

นายมานิต ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนธาตุ/คึมชาด

นายสุพิน สุระหิต
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหนองเม็ก/ตะกั่วป่า

 

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองสองห้อง/ดงเค็ง

 

นายอุเทน  จันทาศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนดู่/วังหิน

นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 
รับผิดชอบตำบลสำโรง/ดอนดั่ง

 

นางสาวธัญลักษณ์  ธีระพรกิตติกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ล้อม/หันโจด

 

 

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ว่าง

พนักงานธุรการ

นายมานิตย์ ทีหัวช้าง
พนักงานทั่วไป

12 มีนาคม 61 11:43:54


แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 54.92.149.109)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **