เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาดูงานของกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านศุภชัย

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมต้อนรับคณะอำเภอหนองเรือและคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาดูงา...

ร่วมงานโครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูเเลประชาชน หัวข้อ " กิจกรรมการฝึกอาชีพ การท

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ ร่วมงานโครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูเเลประชาชน ห...

วันสาธิตและการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมงาน "วันสาธิตและการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภา...

ศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาวเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษต...

เข้าร่วมประชุม "โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่"

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2556 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุม "โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่" ณ หมู่ที่1 ตำบ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถว...

ออกสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ออกสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังแล...

ออกติดตามการระบาดศัตรูพืช ของแปลงหน่อไม้ฝรั่ง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ออกติดตามการระบาดศัตรูพืช ของแ...

ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม เพ...

ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัติการ ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มผลิตปุ๋ยอิน...