เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมบัญชี กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ

วันที่ 28 พ.ย. 2560 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมบัญชี กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านก...

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและการนำไ

วันที่ 26 - 28 พ.ย. 60 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและการนำไปใช้สร้างงานเพื่อพัฒนาองค์ก...

เก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งประกวด ปีการผลิต 2560

วันที่ 25 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว ออกติดตามเก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งประกวด ปีการผลิต 2560 ที่ตำบลโนนธาตุ...

ติดตามการติดตั้งระบบน้ำในแปลง young smart farmer ตำบลหันโจด

วันที่ 24 พ.ย.2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว ติดตามการติดตั้งระบบน้ำในแปลง young smart farmer ตำบลหันโจด...

ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 แปลงใหญ่คึมชาด ต.คึมชาด สมาชิก จำนวน 30 ราย

วันที่ 23 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนยืเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 แปลงใหญ่คึมช...

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พ.ย.60 เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2...

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส. กนิษฐา ชาลีเปี่ยม จัดทำแผนท้องถิ่นร่วมกับองค์การบร

วันที่ 21 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส. กนิษฐา ชาลีเปี่ยม จัดทำแผนท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ ร่ว...

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 20 พ.ย.60 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง ...

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเน

วันที่ 14 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ปี 2560...

วัดผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560 อำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ติดตามและวัดผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ อำเภอหนองสองห้อง ปีการผลิต 2560 ...