เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมฯ กลุ่มที่2 ครั้งที่1

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร กลุ่...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมฯ กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงต้อนรับ นายประคอง แสนประกอบ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงต้อนรับ นายประคอง แสนประกอบ เนื่องในโอกาส เดินทางมาดำรงค์ตำแหน่ง รักษาราชการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรักษาราชการที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 3

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านเกษตรอำเภอ นายเจริญ จตุรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ...

สนง.กอ.หนองสองห้อง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน

สนง.กอ.หนองสองห้อง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘...

ร่วมงานวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘...

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอหนองสองห้อง

นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้องและหัวหน้าส่วนราชการ นำเกษตรกรอำเภอหนองสองห้องร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ...

เลี้ยงส่งนายธีระศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรการเกษตรชำนาญการ

นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ร่วมเลี้ยงส่งนายธีระศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการส่งเส...