เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางนิศานาถ ปัดทุม นักวิชาการ...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 14 ชุมชน 15 โครงการ งบประมาณ 35,000,000 บาท ในวันที่ 27 ก...

อบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ ศพก.อำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวโครงกา...

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่วป่าและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย...

นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

วันที่ 26 มิ.ย. 2560นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ได้แก่ ก้อนเชื...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมระบบโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข

วันที่ 29 มิย 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมระบบโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ปี ...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ระยะที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ระยะที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศั...

นายสุพิน สุระหิต น.ส.ขนิษฐา ชาลีเปี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อ

วันที่ 26-27 มิ.ย. 2560 นายสุพิน สุระหิต น.ส.ขนิษฐา ชาลีเปี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวสช.เกษตรอ...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรักษาราชการที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 3

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ...