เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมงาน Horti Asia 2018 งานฮอร์ติ เอเชีย

วันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคาม 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนวญกาญ เข้าร่วมงาน Horti Asia 2018 งานฮอร์ติ เอเชี...

เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5

นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ...

ฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร

นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมฝึกการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5 ระหว...

สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 18- วันพุธที่ 20 กันยายน 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวสชำนาญการ และนางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส. ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง พ...

สัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่กา...

สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักอะตอมมิคนาโน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันศุกร์ 14 กันยายน 2561 นายไพรัชกร บัญชา ปลัดอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักอะตอมมิคนาโน โครงการเสริมสร้างราย...

ส่งเสริมในงานสถาบันเกษตรกรระดับอำเภอ

ในระหว่าวันที่12 -13 กันยายน 2561 นายนิติพงศ์ ประภาการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่ว...

อบรมการจัดทำวิดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดทำวิดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อกา...

ติดตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ชุมชนวังหิน

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นายอุเทน จันทาศรี และนายนิติพงศ์ ประภาการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมปรึกษาติดตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เ...

อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันพุธที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีโครงการเสริมสร้างร...