เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ดำเนินการจัดประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมข...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศ

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา...

ประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14.30 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ดำเนินการจัดประชุม...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาห...

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 4/25

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวปิยะรัตน์ วงษ์ชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ...

ประชุมเพื่อจัดทำโครงการงบประมาณจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-1

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวลัดดา หาญโงน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่...

ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ให้การต้อนรับ นางวศ...

ออกติดตามขับเคลื่อน "โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น"

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวปิยะรัตน์ วงษ์ชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติด...

เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 63/64

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ 2563 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางอ...

ประชุมประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ประชุมประจำสัปดา...