เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง                                                        

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2561ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ชุมชนสำโรง จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบั...

เข้าร่วม "โครงการสัมนาผู้ดูเเลผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ (Account Officer : AO)​"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ เข้าร่วม "โครงการสัมนาผู้ดูเเลผู้มี...

ชุมชนตะกั่วป่า จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏ...

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เเละเจ้าหน้าที่ประจำสำนักง...

more...

more...