เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป

วันที่ 25 ส.ค.2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามก...

นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ

วันที่ 24 ส.ค.2560 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส...

นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเ

วันที่ 16 ส.ค.2560 นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื...

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ

วันที่ 23 ส.ค. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรร่...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตร

วันที่ 21 ส.ค.2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่ม...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 14 ชุมช...

อบรมเกษตรกร กิจกรรม ฝึกอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ ศพก.อำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม...

more...

more...