เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมบัญชี กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ

วันที่ 28 พ.ย. 2560 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมบัญชี กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอย...

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและการนำไ

วันที่ 26 - 28 พ.ย. 60 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใ...

เก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งประกวด ปีการผลิต 2560

วันที่ 25 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว ออกติดตามเก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งประกวด ปีการผล...

ติดตามการติดตั้งระบบน้ำในแปลง young smart farmer ตำบลหันโจด

วันที่ 24 พ.ย.2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว ติดตามการติดตั้งระบบน้ำในแปลง young smart farmer ตำบลหันโจด...

ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 แปลงใหญ่คึมชาด ต.คึมชาด สมาชิก จำนวน 30 ราย

วันที่ 23 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนยืเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแ...

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พ.ย.60 เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร ...

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส. กนิษฐา ชาลีเปี่ยม จัดทำแผนท้องถิ่นร่วมกับองค์การบร

วันที่ 21 พ.ย. 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส. กนิษฐา ชาลีเปี่ยม จัดทำแผนท้อง...

นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 20 พ.ย.60 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองส...

more...

more...