เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 
Nongsonghong District Agricultural Office 

 

ถนนไทยเจริญ 8 ตำบลหนองสองห้อง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 

 

  • โทรศัพท์ : 043-491-136
  • โทรสาร : 043-491-136
  • อีเมล์ : kk_nongsonghong@doae.go.th


Contact Us   

=>