ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                              

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดเวทีมะม่วงครั้งที่ 2 เรื่องโรคแมลงศัตรูมะม่วง ที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษต...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ นายอุเทน จันทาศ...

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร...

การเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเ...

more...

more...