เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   

 

 

 

 

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ดำเนินการจัดประชุ...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศ

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพ...

ประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14.30 นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมป...

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 4/25

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวปิยะรั...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...