เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมฯ กลุ่มที่2 ครั้งที่1

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมฯ กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภั...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงต้อนรับ นายประคอง แสนประกอบ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงต้อนรับ นายประคอง แสนประกอบ เนื่องในโอกาส เดินทางมาดำรงค์ตำแหน่ง...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เลี้ยงส่ง หัวหน้าเจริญ จตุรบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรักษาราชการที่ สำน...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 3

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องจัดอบรม ศูนย์ข้าวชุมชน ...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านเกษตรอำเภอ นายเจริญ จตุรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื...

สนง.กอ.หนองสองห้อง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน

สนง.กอ.หนองสองห้อง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน วันที่ ๒๖ พฤศจิก...

ร่วมงานวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแ...

more...

more...