เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   

 

 

 

 

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นายอภ...

เปิดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมเปิดโครงการป...

ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้เจ้าหน้า...

อบรมถ่ายทอดความรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (ศดปช.)

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธั...

อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นายอภิสิ...

ติดตามการขุดสระ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธั...

ประชุมสำนักงานประชุมเดือน

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน...

ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน จ้างงานรอบที่ ๓ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าห...

เกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมประชุมประจำเ...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

more...