เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช

วันที่ 29 ม.ค. 2561 นายประคอง แสนประกอบ เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพ...

ร่วมจัดนิทรรรศการและประกวดผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 27-28 ม.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมจัดนิทรรรศการและประกวดผลผลิตทางการเกษตร...

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.9 ต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 25 ม.ค. 2561 เป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.9 ต.หนองไผ่ล้อม...

จังหวัดมานิเทศงาน

วันที่ 24 ม.ค. 2561 ร่วมต้อนรับ คณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...

เข้าร่วมประชุม ผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ณ.ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

วันที่ 24 ม.ค. 2561 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุม ผู้ประกอบการรับจ้างเครื...

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 ม.ค. 2561 นายประคอง แสนประกอบ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามโครงการพระราชด...

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี

วันที่ 23 ม.ค. 2561 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม พร้อมด้วยเกษตรกรแกนนำ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตร...

วิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียง อบต.หนองสองห้อง

วันที่ 22 ม.ค. 61 เป็นวิทยากร อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้บริหารและผู้นำหมู่บ้าน อบต.หนองสองห้อง...

more...

more...