เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง                                                        

 

 

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2561ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาดูงานของกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านศุภชัย

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมต้อนรับคณะอำ...

ร่วมงานโครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูเเลประชาชน หัวข้อ " กิจกรรมการฝึกอาชีพ การท

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ ร่วมงานโครงการ...

วันสาธิตและการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมงาน "วันสาธิตแ...

ศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 นางบุษยมาศ ชุ่มนาวเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศึกษาดู...

เข้าร่วมประชุม "โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่"

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2556 นายกำจัด ศรเสนา รักษาการเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุม "โครง...

more...

more...