เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา...

จัดเวทีประชาคม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน...

ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 12 ต.ค.60 นายมานิต ชุ่มนาเสียว ได้รับมอบหมายจาก นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ร่...

ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพระราชพิธี...

ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายสมพร หลงน้อย ประธานแปลงใหญ่คึมช...

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประคอง แสนประกอบ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหนน้าท...

นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป

วันที่ 25 ส.ค.2560 นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเพื่อติดตามก...

นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ

วันที่ 24 ส.ค.2560 นายสุพิน สุระหิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.กนิษฐา ชาลีเปี่ยม นักวิชาการส...

more...

more...