เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง   

            

 

 

 

 

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อำเภอหนองสองห้อง 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.000 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นายอภ...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ &a

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมานิต ชุามนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมคณ...

ติดตามเกษตรกรโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางส...

ติดตามวิสาหกิจชุมชนอัดเม็ดปุ๋ย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ พ...

ติดตามโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายนางสาว...

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายนางสาว...

ตรวจติดตามเกษตรกรโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางส...

ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

ตรวจติดตามเกษตรกรโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้นางสาว...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยว

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

more...